Tài liệu bổ trợ IELTS

Macedu

Tài liệu cho giảng viên

Khu vực tài liệu bổ trợ cho Giảng viên

Giá gốc 0
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Tiếng Anh giao tiếp B2 Intermediate Plus

Tiếng Anh giao tiếp B2 Intermediate Plus

Có vốn từ vựng, ngữ pháp nhưng học viên không biết "Tôi phải nói gì trong trường hợp này?". Khóa học giao tiếp Online ra đời giúp học viên luyện các kỹ năng, đưa ra các ý tưởng để giải quyết các nội dung trong giao tiếp đời sống.

0
Hướng dẫn học Online tại MAC EDU

Hướng dẫn học Online tại MAC EDU

Hướng dẫn học Online và cách sử dụng phần mềm cho học viên học tại Trung tâm Anh ngữ MAC EDU

0
Tiếng Anh Giao tiếp Thực hành Online Cơ Bản

Tiếng Anh Giao tiếp Thực hành Online Cơ Bản

Chương trình học tập trung vào các mẫu câu về các chủ để thông dụng nhất. Áp dụng kỹ thuật nghe ngấm và nói đuổi giúp bạn lưu loát tiếng Anh giao tiếp cơ bản trong 3 tháng.

1.249.000
Bài giảng lớp 6.5 IELTS

Bài giảng lớp 6.5 IELTS

Nội dung các bài giảng 6.5 IELTS

2.860.000
Bài giảng phát âm IPA

Bài giảng phát âm IPA

44 nguyên âm, phụ âm theo chuẩn Anh đối với cả người mất gốc, chưa biết gì về tiếng Anh, và những người đã có nền tảng từ vựng, ngữ pháp nhưng phát âm chưa chuẩn.

2.860.000
Bài giảng lớp IELTS Basic (dưới 3.0)

Bài giảng lớp IELTS Basic (dưới 3.0)

8 unit - 8 chủ đề riêng với các nội dung gần nhất với đời sống Có thể tiếp cận và làm chủ các kiến thức cơ bản nhất trong tiếng Anh

2.860.000
Bài giảng lớp 3.0 IELTS

Bài giảng lớp 3.0 IELTS

Tổng hợp các bài giảng phụ trợ học viên tại các lớp 3.0 IELTS

2.860.000
Bài giảng lớp 4.5 IELTS

Bài giảng lớp 4.5 IELTS

Tổng hợp các bài giảng phụ trợ học viên tại các lớp 4.5 IELTS

2.860.000
Bài giảng lớp 5.5 IELTS

Bài giảng lớp 5.5 IELTS

Tổng hợp các bài giảng phụ trợ học viên tại các lớp 5.0 IELTS

2.860.000
Báo lỗi