Thông tin khóa học

Đầu ra

  • Trình độ A2 ~ tương đương với 1 học sinh lớp 4-5 bản ngữ  
  • Có khả năng xử lý các tình huống thông dụng, đủ năng lực ngôn ngữ để có thể sinh hoạt hàng ngày cơ bản ở các nước sử dụng tiếng Anh.

Cấu trúc mỗi Unit cơ bản gồm

  • Kiến thức từ vựng, ngữ pháp cơ bản (đã được lồng ghép trong các mẫu câu hội thoại, các đoạn nghe)
  • Luyện tập kỹ năng nghe, nói (và một phần đọc viết)
  • Kiến thức bổ sung - là phần cung cấp các kiến thức về văn hóa quốc tế. Thông qua phần này, học viên vừa được cung cấp các từ mới, vừa tăng thêm vốn kiến thức phục vụ quá trình giao tiếp quốc tế.

Hình thức học:

Giảng viên giảng dạy trực tiếp và luyện tập trên lớp Google Meet và video bài giảng để xem lại khi cần.

Thời gian học

  • 1-3 tháng 
Xem thêm

Chương trình học

Đánh giá khóa học