Thông tin khóa học

Đầu ra:

  • Trình độ B2 ~ tương đương 6.0-6.5 IELTS
  • Giúp Đủ năng lực ngôn ngữ để có thể nghe hiểu và đánh giá, bình luận, đưa quan điểm về một vấn đề một cách tự nhiên và có chiều sâu.
  • Các chủ đề được lấy từ các kỳ thi Speaking IELTS nên không chỉ phủ hợp với người học giao tiếp chuyên sâu mà còn phù hợp với người học thi IELTS.

Cấu trúc mỗi Unit cơ bản gồm

  • Cung cấp ý tưởng, mẫu câu, mẫu từ vựng, mẫu giao tiếp
  • Luyện tập kỹ năng phản xạ tự nhiên
  • Kiến thức bổ sung - là phần cung cấp các kiến thức về văn hóa quốc tế. Thông qua phần này, học viên vừa được cung cấp các từ mới, vừa tăng thêm vốn kiến thức phục vụ quá trình giao tiếp quốc tế.

Hình thức học:

Giảng viên giảng dạy trực tiếp và luyện tập trên lớp Google Meet và video bài giảng để xem lại khi cần.

Thời gian học

  • 1-3 tháng 
Xem thêm

Chương trình học

Đánh giá khóa học