Liên hệ với chúng tôi


Để yêu cầu cấp lại mật khẩu hoặc báo lỗi tính năng, học viên hãy gửi Mã học viên và số điện thoại đăng ký tới một trong 2 kênh sau:

Cách 1: Nhắn cho Zalo trung tâm (nếu dùng điện thoại): https://zalo.me/3940180071521114122

Cách 2: Nhắn cho Fanpage trung tâm (nếu dùng máy tính) : https://www.facebook.com/MacEducation.vn

Dịch thuật Liên hệ