Liên hệ với MAC EDU


Để yêu cầu cấp lại mật khẩu hoặc báo lỗi tính năng, anh chị cô chú học viên vui lòng gửi Mã học viên và Số điện thoại đăng ký (nếu không nhớ mã học viên thì tối thiểu cần có số điện thoại đăng ký) tới Facebook của trung tâm để trung tâm có thể cấp lại mật khẩu cho mình ạ. Nếu anh chị nhắn vào ngoài giờ hành chính (9h00-17h00) và ngày lễ thì trung tâm sẽ có thể phản hồi chậm hơn bình thường hoặc có thể phản hồi vào sáng hôm sau. Kính mong anh chị cô chú học viên thông cảm ạ!

Fackbook trung tâm: https://www.facebook.com/MacEducation.vn

Nếu anh chị cô chú không dùng Facebook, chúng ta vui lòng gửi email có chứa số điện thoại đăng ký tới hòm thư của mac edu:  lienhe@macedu.vn