Policy


1. Quyền sở hữu trí tuệ của MAC EDU

Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và bất kì sản phẩm trí tuệ nào khác của MAC EDU. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh MAC EDU để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của MAC EDU mà không được sự cho phép của chúng tôi.

2. Quyền sử dụng của thành viên

Tất cả người sử dụng đã đăng ký thành viên của MAC EDU có quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà chúng tôi cung cấp công khai trên website tương ứng với loại tài khoản đăng ký. Người sử dụng không được cố ý tìm cách can thiệp, thay đổi các chức năng trên hoặc sử dụng các chức năng và truy cập các nội dung không tương ứng với tài khoản của mình. Một tài khoản chỉ có thể đặt lịch học cho 1 người duy nhất. Nếu phát hiện sử dụng cho 2 người hoặc có các biểu hiện đặt lịch học cho 2 người thì tùy theo mức độ vi phạm mà trung tâm sẽ khóa tính năng đặt lịch học với giảng viên hoặc vô hiệu hóa tài khoản.

3. Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ

Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ người sử dụng nào khi đăng ký dịch vụ của MAC EDU phải đọc kỹ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của bản quy định này hoặc bản quy định mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu đăng ký dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Người sử tính năng đặt lịch học, đồng nghĩa với việc đã đồng ý với các điều khoản, chính sách của MAC EDU.

Trong trường hợp vi phạm một hoặc nhiều các quy định, hoặc người sử dụng dịch vụ không đọc và đồng ý với Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ, chúng tôi có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, từ chối cung cấp dịch vụ đối với những người vi phạm tại MAC EDU.

4. Quy định về đăng ký thành viên

Trong quá trình đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Những thông tin này sẽ được sử dụng để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các dịch vụ của MAC EDU cũng như bảo vệ quyền lợi cho các thành viên. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

5. Quy định về lớp học:

Trong cả khóa học online, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng thực hiện đúng, nghiêm túc nghĩa vụ của mình

- Người dùng đăng ký học trước ít nhất 01 ngày và tối đa 04 buổi/tuần.

- Người dùng có thể vào lớp trễ tối đa 05 phút so với thời gian đăng ký. Sau 05 phút, giáo viên sẽ không duyệt tài khoản vào lớp

- Trong lớp học, người dùng không được bàn luận các vấn đề khác ngoài phần nội dung bài học đã đăng ký. Nếu có trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản mà không có nghĩa vụ thông báo tới người dùng.

- Người dùng có trách nhiệm xem trước bài giảng trước mỗi buổi học, trong buổi học trên lớp, giảng viên sẽ tương tác, đánh giá, sửa lỗi sai và mở rộng kiến thức nếu có.

- Việc đặt lịch học ảo (đặt lịch học nhưng không học hay nghỉ học không xin phép) quá 2 lần có thể dẫn tới vô hiệu hóa tính năng đặt lịch học mà không cần báo trước. Học viên nếu muốn nghỉ học buổi đó phải gửi thông báo tới  Zalo trung tâm: https://zalo.me/3940180071521114122  Hoặc email: lienhe@macedu.vn  chậm nhất là 12 tiếng trước khi buổi học diễn ra. Nội dung gửi gồm mã học viên và buổi học xin nghỉ. Ví dụ: GT223xxx xin nghỉ buổi học 14h00-14h45 thứ 4 tuần này.

- Chương trình học được bắt đầu tính từ thời điểm học viên đăng ký tham gia chương trình học thành công. Trong thời gian tham gia chương trình, học viên nghỉ học cả kể có xin phép hay không xin phép thì cũng sẽ không được học bù, hay được bù lại thời gian đã nghỉ.

6. Quy định về chế độ bảo lưu:

Kể từ thời gian đăng ký thành công khóa học, mỗi người dùng sẽ được bảo lưu khóa học online 01 lần, thời gian bảo lưu không quá 06 tháng.

Cách thức bảo lưu:

- Người dùng gửi đầy đủ thông tin bảo lưu (bao gồm: Họ tên, số điện thoại dùng để đăng ký, mã tài khoản, thời gian bảo lưu…) vào email: lienhe@macedu.vn. Trung tâm sẽ gửi mail xác nhận bảo lưu cho người dùng.

Người dùng phải thực hiện thông báo bảo lưu cho trung tâm nếu có nguyện vọng nghỉ học từ 2 tuần trở lên. Các trường hợp nghỉ học 2 tuần trở lên mà không gửi thông báo xin bảo lưu cho trung tâm sẽ bị khóa tính năng đặt lịch học với giảng viên.

7. Quy định về nghỉ học có phép:

Sau khi đã sử dụng hết 1 lần bảo lưu khóa học. Mà học viên vẫn có mong muốn nghỉ học từ 2 tuần trở lên thì phải có trách nhiệm thông báo với trung tâm. Các trường hợp nghỉ học 2 tuần trở lên mà không gửi thông báo cho trung tâm sẽ bị khóa tính năng đặt lịch học với giảng viên.

8. Các liên kết tới bên thứ ba

Trang https://baigiang.macedu.vn có thể chứa những đường liên kết tới các website của các bên thứ ba để phục vụ việc học và giảng dạy như Zoom, Google Meeting (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi MAC EDU). Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp, về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi chấp nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà bạn ghé thăm.

9. Các hành vi trái pháp luật bị nghiêm cấm khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi MAC EDU

Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;

Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;

Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ, làm mất tác dụng của phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số; ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng;

Lợi dụng trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định của pháp luật;

Sử dụng trái phép tài khoản cá nhân của thành viên khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật;

Cung cấp thông tin trên internet vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam;

Đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả;

Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên https://baigiang.macedu.vn. Gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác;

Chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó;

Khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, bạn cho phép chúng tôi giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể cả các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hay tiết lộ là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi và cộng đồng người sử dụng.

10. Chính sách về khiếu nại và hoàn trả

Học viên sẽ được học bù lại buổi học trong những trường hợp sau:

- Buổi học bị hủy bởi giáo viên hoặc trung tâm.

- Giáo viên vắng mặt hoặc vi phạm các quy định của MAC EDU về buổi học.

Xin học viên lưu ý:

- Các khiếu nại liên quan đến buổi học phải được gửi đến Zalo: https://zalo.me/3940180071521114122 hoặc email: lienhe@macedu.vn trong vòng 24h sau khi buổi học đó kết thúc.

- MAC EDU không hoàn trả học viên bằng tiền mặt trong mọi trường hợp.

- MAC EDU giữ quyền đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng về việc khiếu nại của học viên, căn cứ trên các quy định của MAC EDU và theo tư liệu ghi lại nội dung chúng tôi.

11. Chính sách bảo mật thông tin

MAC EDU hiểu rằng người dùng rất quan tâm đến những thông tin cá nhân cung cấp trong quá trình đăng kí thành viên tại website. Vì vậy chúng tôi tôn trọng và cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của người dùng bằng Chính sách bảo mật thông tin thành viên này, nhằm đảm bảo người dùng có thể yên tâm trải nghiệm những chức năng thú vị khi tham gia học tập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống.

Trong quá trình đăng ký chúng tôi có yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân như Tên đăng nhập (không bị trùng lặp), địa chỉ email cùng các thông tin cơ bản khác. Điều này đảm bảo cho lợi ích sử dụng dịch vụ của bạn trên hệ thống. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn có thể bị hạn chế một số quyền lợi cũng như trong việc giao lưu với các thành viên khác.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải tiến và nâng cấp dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn, gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ, các chương trình khuyến mại, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán và liên lạc khi cần thiết.

Chúng tôi đảm bảo không chia sẻ, bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn. Trừ một số trường hợp cụ thể sau:

Để bảo vệ MAC EDU và các bên thứ ba khác, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi chắc chắn việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của MAC EDU và các bên thứ ba khác.

Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía bạn.

Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin các thành viên, không bán hoặc chia sẻ thông tin đó vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với người dùng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin thành viên của MAC EDU.